Printeri informatsioonilehed

background image

Printeri informatsioonilehed

Printeri mälus hoitakse spetsiaalseid infolehti. Nende abil saab diagnoosida ja lahendada
printeriga tekkivaid probleeme.