הצהרת אחריות מוגבלת של Hewlett-Packard

background image

Hewlett-Packard

139

background image

םכסה

ןוישיר

הנכות

לש