מפרט המדפסת

background image

תויוריהמו

הספדה

טרפמ

ןורכיז

תונימז

תואיצי

HEWW

121

background image

טרפמ