תקן IEEE 802‎.11b/g

background image

תוליעיהו

תרגסמב

ימושיי

תשר

תיקסע

.

ימאתמ