עמוד הדגמה

background image

תרודהמ

החשוקה

,

םינותנ

םייטסיטטס

לע

תשרה

,

עדימ