hu

background image

Használat

HP LaserJet

1160, 1320, 1320n,

1320tn, 1320nw

background image
background image

HP LaserJet 1160 és HP LaserJet 1320
series nyomtató

Felhasználói kézikönyv

background image

Szerzői jogi információk

© 2004 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

A sokszorosítás, átdolgozás és fordítás
előzetes írásbeli engedély nélkül tilos,
kivéve a szerzői jogiról szóló törvény által
megengedett eseteket.

Alkatrészszám: Q5927-90926

Edition 1, 09/2004. január

Az itt közölt információk előzetes
bejelentés nélkül megváltozhatnak.

A HP termékekre és szolgáltatásokra
vonatkozó garanciákat kizárólag az
ezekhez a termékekhez és
szolgáltatásokhoz mellékelt
garancianyilatkozatban foglalt kifejezett
garanciák képezik. Jelen dokumentum
semmilyen része sem értelmezhető további
garanciavállalásként. A HP nem vonható
felelősségre a jelen dokumentumban
műszaki vagy szerkesztési okokból
előforduló esetleges hibákért vagy
hiányosságokért.

Védjegyek

A Microsoft

®

, a Windows

®

és a

Windows NT

®

a Microsoft Corporation

Egyesült Államokban bejegyzett védjegye.

Az Energy Star

®

és az Energy Star

embléma

®

az Egyesült Államok

Környezetvédelmi Hivatalának az Egyesült
Államokban bejegyzett védjegye.

A PostScript

®

az Adobe Systems

Incorporated bejegyzett védjegye.

A Bluetooth

®

védjegy tulajdonosának

tulajdonát képezi; a Hewlett-Packard
Company engedéllyel használja.

A Java™ a Sun Microsystems Inc. egyesült
államokbeli védjegye.

A UNIX

®

az Open Group bejegyzett

védjegye.

A Linux

®

a Linus Torvalds Egyesült

Államokban bejegyzett védjegye.

background image

Tartalomjegyzék

1. A nyomtató

Gyors hozzáférés további információkhoz ................................................................................2

WWW hivatkozások illesztőprogramokhoz, szoftverhez és támogatáshoz .......................2
Hivatkozások felhasználói útmutatókra ..............................................................................2
További információk ...........................................................................................................2

Nyomtatókonfigurációk ..............................................................................................................3

HP LaserJet 1160 nyomtató ...............................................................................................3
HP LaserJet 1320 nyomtató ...............................................................................................3
HP LaserJet 1320n nyomtató .............................................................................................4
HP LaserJet 1320tn nyomtató ............................................................................................4
HP LaserJet 1320nw nyomtató ..........................................................................................4

A nyomtató részei .....................................................................................................................5
A nyomtató vezérlőpultja ...........................................................................................................6
Médiautak ..................................................................................................................................7

Elsőbbségi egyenkénti adagolónyílás (1. tálca) .................................................................7
Fő adagolótálca (2. tálca) ...................................................................................................7
Egyenes médiakimenet ......................................................................................................8
Kimeneti tálca .....................................................................................................................9

Hozzáférés a nyomtatópatronhoz ...........................................................................................10
Nyomtatószoftver ....................................................................................................................11

Támogatott operációs rendszerek ....................................................................................11
A nyomtatószoftver telepítése ..........................................................................................11
Nyomtató tulajdonságai (illesztőprogram) ........................................................................12
A nyomtatási beállítások prioritása ...................................................................................13
A Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanel online súgója ...............................................14

Szoftver Windows rendszerhez ..............................................................................................15

Nyomtató-illesztőprogramok .............................................................................................15
Elérhető nyomtató-illesztőprogramok ...............................................................................15
HP eszköztár ....................................................................................................................15
Beépített webszerver ........................................................................................................16

Szoftver Macintosh számítógépekhez ....................................................................................17

HP LaserJet 1160 nyomtató .............................................................................................17
HP LaserJet 1320 series nyomtató ..................................................................................18
PostScript Printer Description (nyomtatóleíró) fájlok (PPD-k) ..........................................18

Nyomtatási média specifikációi ...............................................................................................19

Támogatott médiaméretek ................................................................................................19

2. A nyomtató portjai

USB-portok ..............................................................................................................................22

Az USB-kábel csatlakoztatása .........................................................................................22

Párhuzamos portok .................................................................................................................23

Párhuzamos kábel csatlakoztatása ..................................................................................23

Hálózati portok ........................................................................................................................24

Hálózati csatlakoztatás .....................................................................................................25

Vezeték nélküli portok .............................................................................................................27

HUWW

iii

background image

3. A nyomtató kezelése

Nyomtatóinformációs oldalak ..................................................................................................30

Demóoldal .........................................................................................................................30
Konfigurációs oldal ...........................................................................................................30
Kellékállapot-oldal ............................................................................................................30
Hálózati konfigurációs oldal ..............................................................................................30

A HP eszköztár használata .....................................................................................................31

Támogatott operációs rendszerek ....................................................................................31
Támogatott böngészőprogramok .....................................................................................31
A HP eszköztár megnyitása Windows rendszerben ........................................................31
A HP eszköztár megnyitása Mac rendszerben ................................................................32
A HP eszköztár részei ......................................................................................................32
További linkek ...................................................................................................................32
Állapot lap .........................................................................................................................32
Hibaelhárítás lap ...............................................................................................................32
Vészjelzések lap ...............................................................................................................33
Dokumentáció lap .............................................................................................................33
Speciális nyomtatóbeállítások ablak ................................................................................34
Hálózat ablak ....................................................................................................................34

A beépített webszerver használata .........................................................................................36

A beépített webszerver megnyitása .................................................................................36
Information (Információ) lap ..............................................................................................37
Settings (Beállítások) lap ..................................................................................................37
Networking (Hálózat) lap ..................................................................................................38
Other Links (Egyéb hivatkozások) ....................................................................................38

Vezeték nélküli nyomtatás ......................................................................................................39

IEEE 802.11b/g szabvány ................................................................................................39
Bluetooth ...........................................................................................................................39

4. Nyomtatási feladatok

Kézi adagolás ..........................................................................................................................42
Nyomtatási feladat törlése .......................................................................................................43
A nyomtatási minőség beállításainak magyarázata ...............................................................44
Az EconoMode (tonermegtakarítás) funkció használata ........................................................45
A nyomtatási minőség médiatípus szerinti optimalizálása .....................................................46
Médiahasználati útmutató .......................................................................................................47

Papír .................................................................................................................................47
Címkék ..............................................................................................................................48
Írásvetítő-fólia ...................................................................................................................48
Borítékok ...........................................................................................................................48
Kartonlapok és nehéz média ............................................................................................50
Fejléces papír és előnyomott űrlapok ...............................................................................50

Papír és más média kiválasztása ...........................................................................................52

HP média ..........................................................................................................................52
Kerülendő médiatípusok ...................................................................................................52
Médiatípusok, melyek károsíthatják a nyomtatót .............................................................53

Média betöltése az adagolótálcákba .......................................................................................54

Elsőbbségi egyenkénti adagolónyílás (1. tálca) ...............................................................54
250 lapos papíradagoló (2. tálca vagy opcionális 3. tálca) ..............................................54

Nyomtatás borítékra ................................................................................................................55
Nyomtatás írásvetítő-fóliára vagy címkékre ............................................................................57
Nyomtatás fejléces papírra vagy előnyomott űrlapra .............................................................58
Nyomtatás egyedi méretű médiára és kartonlapra .................................................................59
Automatikus kétoldalas (duplex) nyomtatás ...........................................................................61

Windows ...........................................................................................................................61

iv

HUWW

background image

Mac OS 9 ..........................................................................................................................61
Mac OS X .........................................................................................................................62

Nyomtatás a papír mindkét oldalára (kézi kétoldalas nyomtatás) ..........................................63

Kézi kétoldalas nyomtatás a felső kiadótálca használatával ...........................................63
Kézi kétoldalas nyomtatás az egyenes médiakimeneti ajtó használatával ......................66

Több oldal nyomtatása egyetlen lapra (n-szeres nyomtatás) .................................................69
Füzetnyomtatás .......................................................................................................................70
Vízjelek nyomtatása ................................................................................................................71

5. Karbantartás

A nyomtató tisztítása ...............................................................................................................74

A nyomtatópatron környezetének tisztítása .....................................................................74
A médiaút tisztítása ..........................................................................................................76

A felvevőhenger cseréje ..........................................................................................................77
A felvevőhenger tisztítása .......................................................................................................83
A nyomtató lapelválasztójának cseréje ...................................................................................84

6. Problémamegoldás

A megoldás megkeresése .......................................................................................................88

1. lépés: Helyesen van a nyomtató telepítve? .................................................................88
2. lépés: Ég az Üzemkész jelzőfény? ...............................................................................88
3. lépés: Tud demóoldalt nyomtatni? ...............................................................................89
4. lépés: Elfogadható a nyomtatási minőség? .................................................................89
5. lépés: Kommunikál a nyomtató a számítógéppel? .......................................................89
6. lépés: Várakozásainak megfelelő a kinyomtatott oldal? ..............................................90
Forduljon a HP ügyfélszolgálatához .................................................................................90

Állapotjelző lámpák .................................................................................................................91
Macintosh rendszernél felmerülő általános problémák ..........................................................97
PostScript (PS)-hibák elhárítása ...........................................................................................101
Papírkezelési problémák .......................................................................................................102

Papírelakadás .................................................................................................................102
A nyomtatás ferde ..........................................................................................................102
A nyomtató több médialapot húz be egyszerre ..............................................................102
A nyomtató nem húzza be a médiát a médiaadagoló tálcából ......................................103
A nyomtatóban felpöndörödött a média .........................................................................103
A nyomtatott média nem a megfelelő útvonalon jön ki ..................................................103
A nyomtatás nagyon lassú .............................................................................................103

A kinyomtatott oldal eltér attól, ami a képernyőn jelent meg ................................................104

Csonka, helytelen vagy hiányos szöveg ........................................................................104
Hiányzó grafika vagy szöveg, illetve üres oldalak ..........................................................104
Az oldalformátum más, mint egy másik nyomtatón ........................................................105
Grafikai minőség .............................................................................................................105

Nyomtatószoftver-problémák ................................................................................................106
A nyomtatási minőség javítása .............................................................................................108

Halvány vagy elmosódott nyomat ..................................................................................108
Tonerszemcsék ..............................................................................................................108
Kihagyások .....................................................................................................................109
Függőleges vonalak .......................................................................................................109
Szürke háttér ..................................................................................................................110
Elkenődő toner ................................................................................................................110
Nedves toner ..................................................................................................................111
Függőlegesen ismétlődő hibák .......................................................................................111
Hibás karakterek .............................................................................................................111
Ferde oldal ......................................................................................................................112
Pöndörödés vagy hullámok ............................................................................................112

HUWW

v

background image

Ráncok vagy gyűrődések ...............................................................................................113
Tonerszóródás a körvonalak mentén .............................................................................113

Elakadások elhárítása ...........................................................................................................114

A nyomtatópatron környezete ........................................................................................114
Adagolótálcák .................................................................................................................116
Kimeneti tálca .................................................................................................................119
Egyenes médiakimenet ..................................................................................................120
Automatikus kétoldalas (duplex) nyomtatási útvonal .....................................................122

Vezetékes hálózat beállítási problémáinak megoldása ........................................................126

A függelék A nyomtató specifikációi

Környezeti specifikációk ........................................................................................................130
Zajkibocsátás ........................................................................................................................131
Elektromos specifikációk .......................................................................................................132
Fizikai specifikációk ...............................................................................................................134
A nyomtató kapacitása és teljesítményadatai .......................................................................135
Memóriaspecifikációk ............................................................................................................136
Használható portok ...............................................................................................................137

B függelék Az előírásokra vonatkozó információk

FCC-kompatibilitás ................................................................................................................139
Megfelelőségi nyilatkozatok ..................................................................................................140
Szabályozó nyilatkozatok ......................................................................................................142

Lézerbiztonsági nyilatkozat ............................................................................................142
Kanadai DOC-előírások ..................................................................................................142
Koreai EMI-nyilatkozat ....................................................................................................142
Lézerbiztonsági nyilatkozat Finnország számára ..........................................................143

Környezetvédelmi termékgazdálkodási program ..................................................................144

Környezetvédelem ..........................................................................................................144
Ózonkibocsátás ..............................................................................................................144
Energiafogyasztás ..........................................................................................................144
Tonerfogyasztás .............................................................................................................144
Papírfelhasználás ...........................................................................................................144
Műanyagok .....................................................................................................................144
HP LaserJet nyomtatási kellékek ...................................................................................145
Tájékoztató a HP nyomtatókellék-visszajuttatási és -újrahasznosítási programjáról ....145
Papír ...............................................................................................................................145
Anyagok használatára vonatkozó korlátozások .............................................................145
További információk .......................................................................................................146

Anyagbiztonsági adatlap .......................................................................................................147

C függelék Garancia és licenc

A Hewlett-Packard korlátozottgarancia-nyilatkozata ............................................................149
Hewlett-Packard szoftverlicenc-szerződés ...........................................................................151
A nyomtatópatron élettartamára vonatkozó korlátozott garancia .........................................152

D függelék HP alkatrészek és tartozékok

Kellékek és tartozékok rendelése .........................................................................................154
10/100 hálózati és vezeték nélküli nyomtatószerverek ........................................................156
HP nyomtatópatronok használata .........................................................................................157

A HP irányelvei a nem a HP által gyártott patronokra vonatkozóan ..............................157
A nyomtatópatronok tárolása .........................................................................................157
A nyomtatópatron várható élettartama ...........................................................................157

vi

HUWW

background image

Takarékoskodás a tonerrel .............................................................................................157
A toner újraelosztása ......................................................................................................158
A nyomtatópatron cseréje ...............................................................................................159

DIMM modulok (memória és font) .........................................................................................161

Memória DIMM-ek telepítése (csak HP LaserJet 1320 series nyomtató esetén) ..........161
A DIMM telepítésének tesztelése ...................................................................................164
A DIMM eltávolítása .......................................................................................................164

E függelék Szerviz és támogatás

Hardverszerviz ......................................................................................................................168
Bővített garancia ...................................................................................................................169
Útmutató a nyomtató visszacsomagolásához ......................................................................170
Hogyan lehet kapcsolatba lépni a HP-vel .............................................................................171

Tárgymutató

HUWW

vii

background image

viii

HUWW

background image

1