Tonerforbruk

background image

Tonerforbruk

I EconoMode bruker skriveren betydelig mindre toner. Dette forlenger skriverkassettens
levetid.