HP LaserJet 1320 Printer series - Údržba

background image

Údržba

Tato kapitola obsahuje informace o následujících tématech:

● Čištění tiskárny
● Výměna podávacího válce
● Čištění podávacího válce
● Výměna oddělovací podložky tiskárny

CSWW

71