HP LaserJet 1320 Printer series - Čištění podávacího válce

background image

Čištění podávacího válce

Chcete-li podávací válec vyčistit (ne vyměnit), postupujte podle následujících pokynů:

1. Vyjměte podávací válec podle popisu v krocích 1 až 9 v části

Výměna podávacího válce

.

2. Slabě namočte hladký hadřík a otřete válec.

3. Suchým a hladkým hadříkem otřete podávací válec a odstraňte z něj uvolněné nečistoty.

4. Před opětovným vložením do tiskárny musí podávací válec zcela oschnout (viz kroky 10

až 17 části

Výměna podávacího válce

).

CSWW

Čištění podávacího válce

81