HP LaserJet 1320 Printer series - Čištění dráhy média v tiskárně

background image

Čištění dráhy média v tiskárně

Nalézáte-li na výtiscích skvrny a tečky od toneru, vyčistěte dráhu média v tiskárně. Tento
postup využívá k odstranění prachu a toneru z dráhy média průhlednou fólii. Nepoužívejte
bankovní ani hrubý papír.

Poznámka

Nejlepších výsledků lze dosáhnout pomocí listu fólie. Pokud nemáte fólii, můžete použít
kopírovací médium (70 až 900 g/m

2

) s hladkým povrchem.

1. Zkontrolujte, zda je tiskárna nečinná a indikátor Připraveno svítí.

2. Vložte do vstupního zásobníku médium.

3. Pomocí následujícího postupu vytiskněte čistící stránku:

Přejděte k panelu nástrojů HP. Pokyny najdete zde:

Použití panelu nástrojů hp

.

Klepněte na kartu Troubleshooting (Odstraňování problémů) a klepněte na
Nástroje kvality tisku. Vyberte čisticí papír. Nebo

Na ovládacím panelu tiskárny přidržte tlačítko

P

OKRAČOVAT

, dokud se všechny tři

indikátory nerozsvítí (asi 10 sekund). Jakmile se všechny tři indikátory rozsvítí,
uvolněte tlačítko

P

OKRAČOVAT

.

Poznámka

Proces čištění trvá přibližně 2 minuty. Čistící stránka se během procesu čištění pravidelně
zastavuje. Nevypínejte tiskárnu, dokud proces čištění neskončí. Pro důkladně vyčištění
tiskárny možná budete muset proces čištění opakovat několikrát.

74

Kapitola 5 Údržba

CSWW