HP LaserJet 1320 Printer series - Čištění prostoru tiskové kazety

background image

Čištění prostoru tiskové kazety

Prostor tiskového zásobníku se nemusí čistit často. Vyčištění tohoto prostoru však zlepší
kvalitu vytištěných listů.

VAROVÁNÍ!

Před čištěním tiskárny vypněte tiskárnu vytažením napájecí šňůry a počkejte, až tiskárna
vychladne.

1. Otevřete dvířka tiskové kazety a kazetu vyjměte.

UPOZORNĚNÍ

Poškození tiskové kazety předejdete tím, že ji nebudete vystavovat světlu. V případě
potřeby tiskovou kazetu zakryjte. Rovněž se nedotýkejte přenosového válce z černé gumy
uvnitř tiskárny. Mohlo by dojít k poškození tiskárny.

72

Kapitola 5 Údržba

CSWW

background image

2. Suchým hadříkem, který nepouští vlákna, otřete všechny částečky z dráhy média a

prostoru tiskové kazety.

3. Vyměňte tiskovou kazetu a uzavřete dvířka tiskové kazety.

4. Zapojte napájecí kabel zpět do tiskárny.

CSWW

Čištění tiskárny

73