HP LaserJet 1320 Printer series - Výměna oddělovací podložky tiskárny

background image

Výměna oddělovací podložky tiskárny

Běžné používání dobrých médií způsobuje obvyklé opotřebení. Používání špatných médií
může vyžadovat častější výměnu oddělovací podložky. Pokud tiskárna pravidelně zakládá
více listů média najednou, bude nutné vyměnit oddělovací podložku.

1. Vyjměte hlavní vstupní zásobník (Zásobník 2)

2. Vyhledejte oddělovací podložku.

82

Kapitola 5 Údržba

CSWW

background image

3. Vyjměte šrouby.

4. Odeberte oddělovací podložku.

CSWW

Výměna oddělovací podložky tiskárny

83

background image

5. Zasuňte novou oddělovací podložku.

6. Vraťte šrouby na své místo.

84

Kapitola 5 Údržba

CSWW

background image

6