HP LaserJet 1320 Printer series - Výměna podávacího válce

background image

Výměna podávacího válce

Běžné používání dobrých médií způsobuje obvyklé opotřebení. Používání špatných médií
může vyžadovat častější výměnu podávacího válce.

Pokud pravidelně dochází k chybnému podání média (médium není podáno), bude nutné
vyměnit nebo vyčistit podávací válec. Objednání nového válce:

Objednávání spotřebního

materiálu a příslušenství

.

UPOZORNĚNÍ

Pokud tento postup vynecháte, mohlo by dojít k poškození tiskárny.

1. Odpojte napájecí šňůru z tiskárny a nechejte tiskárnu vychladnout.

2. Otevřete dvířka tiskové kazety a kazetu vyjměte.

CSWW

Výměna podávacího válce

75

background image

3. Vyjměte hlavní vstupní zásobník (Zásobník 2)

4. Otevřete přední dvířka cesty automatického oboustranného tisku (pouze u tiskárny

HP LaserJet 1320series).

5. Umístěte tiskárnu na pracovní plochu přední stranou směrem nahoru.

76

Kapitola 5 Údržba

CSWW

background image

6. Zatáhněte bílé úchytky směrem ven a otočte je nahoru.

7. Posuňte pravou úchytku směrem doprava a během celé procedury ji v této pozici

ponechte.

CSWW

Výměna podávacího válce

77

background image

8. Podávací válec s příslušenstvím posuňte doprava a sejměte levý koncový uzávěr.

9. Vyjměte podávací válec.

78

Kapitola 5 Údržba

CSWW

background image

10. Vložte levou část nového podávacího válce do prostoru vlevo (1) a pak vložte jeho

pravou část (s vroubky na hřídeli) do prostoru vpravo.

11. Hřídelí otáčejte, dokud zoubky nezapadnou a hřídel nezaklapne na své místo.

12. Koncový uzávěr nasaďte na levou stranu hřídele, přitiskněte jej směrem doprava a

úchytku otočte dolů na její místo.

13. Pravou úchytku stiskněte směrem doleva a otočte ji dolů na její místo.

14. Umístěte tiskárnu na pracovní plochu horní stranou směrem nahoru.

CSWW

Výměna podávacího válce

79

background image

15. Zavřete přední dvířka cesty automatického oboustranného tisku.

16. Vložte tiskovou kazetu na určené místo a uzavřete dvířka.

17. Zapojte tiskárnu a opět ji zapněte.

80

Kapitola 5 Údržba

CSWW