HP LaserJet 1320 Printer series - Řešení potíží

background image

Řešení potíží

Tato kapitola obsahuje informace o následujících tématech:

● Hledání řešení
● Sekvence indikátorů
● Běžné potíže s počítačem Macintosh
● Řešení chyb PostScript (PS)
● Potíže při manipulaci s papírem
● Vytištěná stránka se liší od zobrazení na obrazovce
● Potíže se softwarem tiskárny
● Zlepšení kvality tisku
● Odstranění uvíznutého papíru
● Řešení potíží s nastavením klasické sítě

CSWW

85