HP LaserJet 1320 Printer series - Běžné potíže s počítačem Macintosh

background image

Běžné potíže s počítačem Macintosh

Zvolte položku, která nejlépe vystihuje daný problém:

Problémy v Připojení

Tiskové chyby

Potíže s rozhraním USB

Potíže se systémem OS X

Problémy v Připojení

Příznak

Možná příčina

Řešení

V okně Připojení se neobjeví
ikona LaserWriter.

(tiskárna HP LaserJet 1320
series)

Software není správně
nainstalován.

Ovladač LaserWriter 8 by měl
být součástí systému Mac OS.
Zkontrolujte, zda se ovladač
LaserWriter nachází v
systémové složce Doplňky.
Pokud tomu tak není,
nainstalujte ovladač
LaserWriter z disku CD Mac OS.

Ikona ovladače tiskárny
HP LaserJet se neobjevila v
okně Připojení.

(tiskárna HP LaserJet 1160)

Software nebyl správně
nainstalován.

Software nainstalujte znovu.

Tiskárna se nezobrazuje
v seznamu tiskáren.

Zkontrolujte, zda kabely jsou
správně připojeny, tiskárna je
zapnutá a indikátor Připraveno
svítí.

Zkontrolujte, zda je
nainstalován ovladač tiskárny.

Zkontrolujte, zda byl v Připojení
vybrán správný ovladač tiskárny.

Ovladač HP LaserJet použijte
pro tiskárnu HP LaserJet 1160.

Ovladač LaserWriter 8 použijte
pro tiskárnu HP LaserJet 1320
series.

Přestože jste v Připojení klepli
na položku Automaticky,
ovladač zvolenou tiskárnu
automaticky nenastaví.

(tiskárna HP LaserJet 1320
series)

Nainstalujte software tiskárny
znovu.

Zvolte jiný soubor PPD.

CSWW

Běžné potíže s počítačem Macintosh

95

background image

Tiskové chyby

Příznak

Možná příčina

Řešení

Počítač nelze použít, dokud
tiskárna tiskne.

Nebyl vybrán souběžný tisk.

LaserWriter 8.3

Zapněte v Připojení Souběžný
tisk. Stavová hlášení budou
nyní přesměrována na Soubory
pro tisk, které umožňují
pokračovat v práci i v případě,
že počítač zpracovává data
určená pro tiskárnu.

LaserWriter 8.4 a vyšší verze

Souběžný tisk zapněte volbou
Soubor, Tisknout plochu a
Souběžný tisk.

Soubor EPS (Encapsulated
PostScript) se nevytiskne se
správnými písmy.

Tento problém nastává při
práci s některými softwarovými
aplikacemi.

Pokuste se před tiskem zavést
do tiskárny typy písma
obsažené v souboru EPS.

Odešlete soubor místo
binárního kódování ve formátu
ASCII.

Dokument se nevytiskne s typy
písma New York, Geneva nebo
Monaco.

V dialogovém okně Vzhled
stránky zvolte Volby a zrušte
výběr nahrazených typů písma.

Potíže s rozhraním USB

Příznak

Možná příčina

Řešení

Nelze tisknout z karty USB
jiného výrobce.

Tato chyba nastane, pokud
není nainstalován software pro
tiskárny USB.

Při přidávání karty USB od
jiného výrobce možná bude
vyžadován software Apple USB
Adapter Card Support.
Nejnovější verze tohoto
softwaru je k dispozici na
webových stránkách
společnosti Apple.

96

Kapitola 6 Řešení potíží

CSWW

background image

Příznak

Možná příčina

Řešení

V Připojení se nezobrazí
tiskárna HP LaserJet připojená
pomocí rozhraní USB.

Tento problém je způsoben
buď softwarem, nebo
hardwarovou komponentou.

Řešení potíží se softwarem

Zkontrolujte, zda
používaný systém
Macintosh podporuje USB.

Ověřte, zda používaný
počítač Macintosh
obsahuje systém
Mac OS 8.6 nebo vyšší
verzi.

Řešení potíží s hardwarem

Zkontrolujte, zda tiskárna
je zapnutá.

Ověřte, zda je kabel USB
správně připojen.

Zkontrolujte, zda používáte
odpovídající
vysokorychlostní kabel
USB.

Zajistěte, aby nebylo
instalováno příliš mnoho
zařízení USB odebírajících
energii současně. Odpojte
všechna souběžně
pracující zařízení a připojte
kabel přímo k portu USB
hostitelského počítače.

Zkontrolujte, zda jsou
v řadě připojeny více než
dva nenapájené
rozbočovače USB.
Odpojte všechna
souběžně pracující
zařízení a připojte kabel
přímo k portu USB
hostitelského počítače.

Poznámka

Klávesnice počítače iMac je
nenapájený rozbočovač USB.

Ovladač LaserWriter
nezobrazuje zařízení USB
v okně Připojení.

U tiskárny HP LaserJet 1320
series proveďte instalaci
pomocí nástroje Apple Desktop.

Potíže s rozhraním USB (pokračování)

CSWW

Běžné potíže s počítačem Macintosh

97

background image

Potíže se systémem OS X

Příznak

Možná příčina

Řešení

Nezobrazují se funkce tiskárny.

Pro tiskárnu je vybrán
nesprávný soubor PPD.

Pomocí následujícího postupu
ověřte, který soubor PPD byl
vybrán:

V dialogovém okně Tisk
klepněte na Shrnutí. Ověřte
nastavení "PPD for:" (Soubor
PPD pro:) správné.

Pokud je nastavení souboru
PPD nesprávné, odstraňte
tiskárnu z tiskového střediska a
znovu ji přidejte. Možná budete
muset vybrat soubor PPD ručně.

Při používání systému
OS X v10.2 tiskárna nepoužívá
technologii "Rendezvous"
(mDNS)

Pravděpodobně budete muset
aktualizovat interní kartu
HP Jetdirect na verzi, která
podporuje technologii
Rendezvous.

Zásobník 2 se neobjeví jako
nainstalovaný doplněk,
přestože je v tiskárně
nainstalován.

(pouze tiskárna
HP LaserJet 1320 series)

Možnost ručního výběru
doplňků, které lze nainstalovat,
podporuje pouze systém
Mac OS X v10.2 a vyšší.

98

Kapitola 6 Řešení potíží

CSWW