HP LaserJet 1320 Printer series - 1. krok: Je tiskárna správně nainstalována?

background image

1. krok: Je tiskárna správně nainstalována?

Je tiskárna připojena k fungující zásuvce napájení?

Je vypínač zapnutý?

Je tisková kazeta správně nainstalována? Viz

Výměna tiskové kazety

.

Je papír v zásobníku papíru správně vložen? Viz

Vložení média do vstupních zásobníků

.

Ano

Pokud jste na předchozí otázky odpověděli ano,
přejděte k části

2. krok: Svítí indikátor Připraveno?

Ne

Pokud se tiskárna nezapne, přejděte k části

Obraťte se ba technickou podporu společnosti HP

.