HP LaserJet 1320 Printer series - Odstranění uvíznutého papíru

background image

Odstranění uvíznutého papíru

Během práce může občas dojít k uvíznutí média. O uvíznutí papíru jste informováni
chybovým hlášením v softwaru a indikátory ovládacího panelu na tiskárně. Viz

Sekvence

indikátorů

, kde najdete další informace.

Následuje seznam některých příčin uvíznutí média:

Ve vstupních zásobnících je nesprávně vloženo médium nebo jsou příliš plné. Viz

Vložení média do vstupních zásobníků

, kde najdete další informace.

Poznámka

Při přidávání nového média vždy odstraňte všechna média ze vstupního zásobníku a
vyrovnejte stoh nových médií. Tím zabráníte zavádění několika listů do tiskárny současně a
snížíte pravděpodobnost uvíznutí.

Média nesplňují specifikace společnosti HP. Viz

Technické údaje médií tiskárny

, kde

najdete další informace.

Možná bude třeba tiskárnu vyčistit a odstranit papírový prach a další částice z dráhy
papíru. Pokyny najdete zde:

Čištění tiskárny

.

Po uvíznutí média může být uvnitř tiskárny uvolněný toner. Toner po několika výtiscích zmizí.

UPOZORNĚNÍ

Uvíznuté médium může způsobit uvolnění toneru na stránce. Pokud se toner dostane na
oděv, vyperte jej ve studené vodě. Horká voda trvale zapustí toner do látky.

Přejděte zpět k této části:

Hledání řešení

.