HP LaserJet 1320 Printer series - Cesta automatického oboustranného tisku (duplex)

background image

Cesta automatického oboustranného tisku (duplex)

Chcete-li odstranit papír uvíznutý v cestě automatického oboustranného tisku, proveďte tyto
kroky:

UPOZORNĚNÍ

K odstranění papíru nepoužívejte ostré předměty, jako například pinzetu či kleště. Na
poškození způsobené ostrými předměty se nevztahuje záruka.

1. Otevřete výstupní dvířka pro přímou dráhu média.

2. Otočte zelenými uvolňovacími páčkami směrem dolů.

120

Kapitola 6 Řešení potíží

CSWW

background image

3. Vyjměte hlavní vstupní zásobník (Zásobník 2).

4. Stiskněte zelenou páčku na dvířkách cesty automatického oboustranného tisku na

přední straně tiskárny směrem dolů.

5. Oběma rukama uchopte boční strany vysunutého média a opatrně je vytáhněte ven

z tiskárny.

CSWW

Odstranění uvíznutého papíru

121

background image

6. Zavřete dvířka cesty automatického oboustranného tisku.

7. Vložte zpět hlavní vstupní zásobník (Zásobník 2).

8. Otevřete dvířka cesty automatického oboustranného tisku na zadní straně tiskárny.

122

Kapitola 6 Řešení potíží

CSWW

background image

9. Oběma rukama uchopte boční strany vysunutého média a opatrně je vytáhněte ven

z tiskárny.

10. Zavřete dvířka cesty automatického oboustranného tisku.

CSWW

Odstranění uvíznutého papíru

123