HP LaserJet 1320 Printer series - Oblast tiskových kazet

background image

Oblast tiskových kazet

Chcete-li odstranit papír uvíznutý v oblasti tiskových kazet, proveďte tyto kroky:

UPOZORNĚNÍ

K odstranění papíru nepoužívejte ostré předměty, jako například pinzetu či kleště. Na
poškození způsobené ostrými předměty se nevztahuje záruka.

1. Otevřete dvířka tiskové kazety a kazetu vyjměte.

UPOZORNĚNÍ

Aby se zabránilo poškození tiskové kazety, snažte se ji co nejméně vystavovat přímému
světlu.

112

Kapitola 6 Řešení potíží

CSWW

background image

2. Otevřete výstupní dvířka pro přímou dráhu média.

3. Otočte zelenými uvolňovacími páčkami směrem dolů.

4. Oběma rukama uchopte boční strany vysunutého média a opatrně je vytáhněte ven

z tiskárny.

CSWW

Odstranění uvíznutého papíru

113

background image

5. Vyměňte tiskovou kazetu a uzavřete dvířka tiskové kazety.