HP LaserJet 1320 Printer series - Přímá výstupní dráha

background image

Přímá výstupní dráha

Chcete-li odstranit papír uvíznutý v přímé výstupní dráze média, proveďte tyto kroky:

UPOZORNĚNÍ

K odstranění papíru nepoužívejte ostré předměty, jako například pinzetu či kleště. Na
poškození způsobené ostrými předměty se nevztahuje záruka.

1. Otevřete výstupní dvířka pro přímou dráhu média.

118

Kapitola 6 Řešení potíží

CSWW

background image

2. Otočte zelenými uvolňovacími páčkami směrem dolů.

3. Oběma rukama uchopte boční strany vysunutého média a opatrně je vytáhněte ven

z tiskárny.

Poznámka

Nemůžete-li médium uchopit do ruky, proveďte postup popsaný v části

Oblast tiskových kazet

.

4. Zavřete výstupní dvířka pro přímou dráhu média.

Poznámka

Uvolňovací páčky se při uzavření výstupních dvířek pro přímou dráhu média automaticky
uzavřou.

CSWW

Odstranění uvíznutého papíru

119