HP LaserJet 1320 Printer series - Výstupní přihrádka

background image

Výstupní přihrádka

UPOZORNĚNÍ

K odstranění papíru nepoužívejte ostré předměty, jako například pinzetu či kleště. Na
poškození způsobené ostrými předměty se nevztahuje záruka.

CSWW

Odstranění uvíznutého papíru

117

background image

Oběma rukama uchopte boční strany vysunutého média a opatrně je vytáhněte ven
z tiskárny.