HP LaserJet 1320 Printer series - Vstupní zásobníky

background image

Vstupní zásobníky

Chcete-li odstranit papír uvíznutý ve vstupních zásobnících, proveďte tyto kroky:

UPOZORNĚNÍ

K odstranění papíru nepoužívejte ostré předměty, jako například pinzetu či kleště. Na
poškození způsobené ostrými předměty se nevztahuje záruka.

1. Otevřete výstupní dvířka pro přímou dráhu média.

114

Kapitola 6 Řešení potíží

CSWW

background image

2. Otočte zelenými uvolňovacími páčkami směrem dolů.

3. Otevřete dvířka prioritního vstupního zásobníku na jeden list (Zásobník 1).

4. Oběma rukama uchopte boční strany vysunutého média a opatrně je vytáhněte ven

z tiskárny.

CSWW

Odstranění uvíznutého papíru

115

background image

5. Zavřete dvířka prioritního vstupního zásobníku na jeden list (Zásobník 1).

6. Otevřete hlavní vstupní zásobník (Zásobník 2).

7. Oběma rukama uchopte boční strany vysunutého média a opatrně je vytáhněte ven

z tiskárny.

116

Kapitola 6 Řešení potíží

CSWW

background image

8. Není-li vidět žádné médium, otevřete dvířka tiskové kazety, odstraňte tiskovou kazetu a

otočte horní vymezovač média. Médium opatrně vytáhněte z tiskárny.

9. Zavřete hlavní vstupní zásobník (Zásobník 2).