HP LaserJet 1320 Printer series - Potíže při manipulaci s papírem

background image

Potíže při manipulaci s papírem

Zvolte položku, která nejlépe vystihuje daný problém:

Uvíznutí papíru

Tisk je nakřivo

Do tiskárny se najednou zavedou dva a více listů

Tiskárna nepodává média ze vstupního zásobníku

Tiskárna mačká média

Tištěné médium prochází nesprávnou dráhou

Tisková úloha se zpracovává velmi pomalu