HP LaserJet 1320 Printer series - Tiskárna nepodává média ze vstupního zásobníku

background image

Tiskárna nepodává média ze vstupního zásobníku

Zkontrolujte, zda tiskárna není v režimu ručního podávání. Viz

Sekvence indikátorů

, kde

najdete další informace.

Zkontrolujte, zda jsou správně nastaveny vymezovače médií.

Sběrný váleček může být znečištěný nebo poškozený. Další pokyny viz

Čištění

podávacího válce

nebo

Výměna podávacího válce

.