HP LaserJet 1320 Printer series - Uvíznutí papíru

background image

Uvíznutí papíru

Viz

Odstranění uvíznutého papíru

, kde najdete další informace.

Zkontrolujte, zda tisknete na média splňující technické údaje. Viz

Technické údaje médií

tiskárny

, kde najdete další informace.

Zkontrolujte, zda tisknete na média, která nejsou zmačkaná, přehnutá nebo jinak
poškozená.

Zkontrolujte, zda je tiskárna čistá. Viz

Čištění tiskárny

, kde najdete další informace.

Tisknete-li výstupem pro přímou dráhu média, otevřete a znovu zavřete dvířka a
zkontrolujte, zda jsou zelené uvolňovací páčky uzavřeny.

Používáte-li funkci automatického oboustranného tisku, přesvědčte se, že je indikátor
média nastaven na správnou velikost papíru.