HP LaserJet 1320 Printer series - Potíže se softwarem tiskárny

background image

Potíže se softwarem tiskárny

Potíže se softwarem tiskárny

Problém

Řešení

Ovladač tiskárny HP LaserJet 1160 nebo
HP LaserJet 1320 není zobrazen ve složce
Tiskárna

Nainstalujte software tiskárny znovu. Na
hlavním panelu systému Windows klepněte
na tlačítko Start, vyberte Programy, zvolte
HP LaserJet 1160 nebo HP LaserJet 1320
a klepněte na tlačítko Odinstalovat.
Vypněte tiskárnu. Nainstalujte software
tiskárny z disku CD-ROM. Zapněte znovu
tiskárnu.

Poznámka

Zavřete všechny spuštěné aplikace. Aplikace
zobrazené v hlavním panelu zavřete klepnutím
pravým tlačítkem myši na ikonu a zvolením
příkazu Zavřít či Deaktivovat.

Zkuste připojit kabel USB do jiného portu
USB počítače.

Chcete-li tisknout na sdílené tiskárně, v
hlavním panelu systému Windows klepněte
na tlačítko Start, vyberte Nastavení a
klepněte na Tiskárny. Poklepejte na ikonu
Přidat tiskárnu. Postupujte podle pokynů
Průvodce přidáním tiskárny.

Chybová zpráva při instalaci softwaru

Nainstalujte software tiskárny znovu. Na
hlavním panelu systému Windows klepněte
na tlačítko Start, vyberte Programy, zvolte
HP LaserJet 1160 nebo HP LaserJet 1320
a klepněte na tlačítko Odinstalovat.
Vypněte tiskárnu. Nainstalujte software
tiskárny z disku CD-ROM. Zapněte znovu
tiskárnu.

Poznámka

Zavřete všechny spuštěné aplikace. Aplikace
zobrazené v hlavním panelu zavřete klepnutím
pravým tlačítkem myši na ikonu a zvolením
příkazu Zavřít či Deaktivovat.

Zkontrolujte množství volného místa na
jednotce, na kterou instalujete software
tiskárny. V případě potřeby uvolněte na
jednotce co nejvíce místa a software
tiskárny přeinstalujte.

V případě potřeby spusťte program
Defragmentace disku a přeinstalujte
software tiskárny.

104

Kapitola 6 Řešení potíží

CSWW

background image

Problém

Řešení

Tiskárna je ve stavu Připraveno, ale netiskne

Vytiskněte konfigurační stránku pomocí
ovládacího panelu tiskárny a ověřte
funkčnost tiskárny.

Zkontrolujte, že jsou všechny kabely
správně připojené a vyhovují specifikaci.
Jedná se o kabel USB, paralelní kabel,
síťový kabel a napájecí kabel. Zkuste použít
nový kabel.

Přejděte zpět k této části:

Hledání řešení

.

Potíže se softwarem tiskárny (pokračování)

CSWW

Potíže se softwarem tiskárny

105