HP LaserJet 1320 Printer series - Chybějící grafika nebo text, prázdné stránky

background image

Chybějící grafika nebo text, prázdné stránky

Zkontrolujte, zda soubor neobsahuje prázdné stránky.

Na tiskové kazetě mohla zůstat těsnicí páska. Odstraňte tiskovou kazetu a tahem za
úchytku na konci kazety odstraňte celou délka pásky. Vložte tiskovou kazetu zpět.
Pokyny najdete zde:

Výměna tiskové kazety

. Chcete-li ověřit funkčnost tiskárny,

vytiskněte zkušební stránku stisknutím tlačítka

P

OKRAČOVAT

.

Nastavení grafiky ve vlastnostech tiskárny nemuselo být správné pro daný typ tiskové
úlohy. Zkuste jiné nastavení grafiky ve vlastnostech tiskárny. Viz

Vlastnosti tiskárny

(ovladač)

, kde najdete další informace.

Vyčistěte tiskárnu, zejména kontakty mezi tiskovou kazetou a napájením.

102

Kapitola 6 Řešení potíží

CSWW