HP LaserJet 1320 Printer series - Formát stránky se liší od formátu na jiné tiskárně

background image

Formát stránky se liší od formátu na jiné tiskárně

Pokud jste k vytvoření dokumentu použili starší nebo odlišný ovladač tiskárny (software
tiskárny) nebo nastavení vlastností tiskárny v softwaru jsou odlišná, formát stránky se může
změnit, budete-li tisknout pomocí nového ovladače tiskárny nebo nového nastavení. Zkuste
problém odstranit následujícím způsobem:

Vytvořte dokumenty a vytiskněte je pomocí stejného ovladače tiskárny (softwaru
tiskárny) a nastavení vlastností tiskárny bez ohledu na to, jakou tiskárnu HP LaserJet
k tisku používáte.

Změňte rozlišení, formát papíru, nastavení písma a další nastavení. Viz

Vlastnosti

tiskárny (ovladač)

, kde najdete další informace.