HP LaserJet 1320 Printer series - Kvalita grafiky

background image

Kvalita grafiky

Tisková úloha mohla být nevhodně nastavena. Zkontrolujte nastavení grafiky, například
rozlišení ve vlastnostech tiskárny, a upravte je. Viz

Vlastnosti tiskárny (ovladač)

, kde najdete

další informace.

Poznámka

Během převodu z jednoho grafického formátu do jiného může dojít k určité ztrátě rozlišení.

Přejděte zpět k této části:

Hledání řešení

.

CSWW

Vytištěná stránka se liší od zobrazení na obrazovce

103