HP LaserJet 1320 Printer series - Opakované svislé vady

background image

Opakované svislé vady

Tisková kazeta je možná poškozena.
Objevuje-li se opakovaná chyba na stejném
místě stránky, nainstalujte novou tiskovou
kazetu HP. Pokyny najdete zde:

Výměna

tiskové kazety

.

Interní části mohou být pokryty tonerem. Viz

Čištění tiskárny

, kde najdete další

informace. Objevuje-li se vada na zadní
stránce, problém se pravděpodobně
odstraní po několika výtiscích.

Zkontrolujte, zda je v ovladači tiskárny
zvolen správný druh média.