HP LaserJet 1320 Printer series - Rozmazaný toner

background image

Rozmazaný toner

Objeví-li se šmouhy od toneru na vstupní
hraně média, mohou být znečištěny
vymezovače. Otřete vymezovače média
suchým hadříkem, který nepouští vlákna.
Viz

Čištění tiskárny

, kde najdete další

informace.

Zkontrolujte typ a kvalitu média.

Nainstalujte novou tiskovou kazetu HP.
Pokyny najdete zde:

Výměna tiskové kazety

.

Teplota fixační jednotky může být příliš
nízká. Zkontrolujte, zda je v ovladači
tiskárny zvolen správný druh média.

108

Kapitola 6 Řešení potíží

CSWW