HP LaserJet 1320 Printer series - Vynechávky

background image

Vynechávky

Jeden list může být vadný. Zkuste úlohu
vytisknout znovu.

Obsah vlhkosti v médiu je nerovnoměrný
nebo má médium na povrchu vlhké skvrny.
Zkuste tisk na nové médium. Viz

Technické

údaje médií tiskárny

, kde najdete další

informace.

Sada média je špatná. Výrobní procesy
mohou způsobit, že toner v některých
místech nepřilne. Zkuste jiný typ nebo
značku média.

Tisková kazeta je možná vadná. Viz

Výměna tiskové kazety

, kde najdete další

informace.

Poznámka

Pokud tyto kroky neodstraní problém, kontaktujte autorizovaného prodejce nebo servisního
technika HP.