HP LaserJet 1320 Printer series - Zdeformované znaky

background image

Zdeformované znaky

Pokud jsou znaky nesprávně tvarovány a
vznikají prázdná místa, médium může být
příliš hladké. Zkuste jiné médium. Viz

Technické údaje médií tiskárny

, kde najdete

další informace.

Jsou-li znaky zdeformované (zvlněné),
tiskárna vyžaduje servis. Vytiskněte
konfigurační stránku. Jsou-li znaky
zdeformované, obraťte se na
autorizovaného prodejce HP nebo
servisního technika. Viz

Způsob

kontaktování společnosti HP

, kde najdete

další informace.

CSWW

Zlepšení kvality tisku

109