HP LaserJet 1320 Printer series - Zkroucení a zvlnění

background image

Zkroucení a zvlnění

Zkontrolujte typ a kvalitu média. Zkroucení
média může být způsobeno vysokou
teplotou nebo nadměrnou vlhkostí. Viz

Technické údaje médií tiskárny

, kde najdete

další informace.

Médium může být ve vstupním zásobníku
příliš dlouho.Převraťte stoh média
v zásobníku. Rovněž zkuste ve vstupním
zásobníku otočit médium o 180°.

Otevřete dvířka pro přímý výstup média a
zkuste úlohu vytisknout za použití přímé
dráhy. Viz

Cesty média

, kde najdete další

informace.

Teplota fixační jednotky může být příliš
vysoká. Zkontrolujte, zda je v ovladači
tiskárny zvolen správný druh média. Pokud
problém trvá, použijte médium vyžadující
nižší fixační teplotu, například fólie nebo
lehká média.

110

Kapitola 6 Řešení potíží

CSWW