HP LaserJet 1320 Printer series - Zvrásnění nebo přehyb

background image

Zvrásnění nebo přehyb

Zkontrolujte, zda jsou média správně
vložena. Viz

Vložení média do vstupních

zásobníků

, kde najdete další informace.

Zkontrolujte typ a kvalitu média. Viz

Technické údaje médií tiskárny

, kde najdete

další informace.

Otevřete dvířka pro přímý výstup média a
zkuste úlohu vytisknout za použití přímé
dráhy. Viz

Cesty média

, kde najdete další

informace.

Obraťte stoh média v zásobníku. Rovněž
zkuste ve vstupním zásobníku otočit
médium o 180°.

U obálek může být tato chyba způsobena
vzduchovými kapsami uvnitř obálky.
Vyjměte obálku, zploštěte ji a zkuste tisk
opakovat.