HP LaserJet 1320 Printer series - Bezpečnostní list materiálů

background image

Bezpečnostní list materiálů

Bezpečnostní list materiálů (MSDS) lze získat na internetové stránce týkající se spotřebního
materiálu pro tiskárny HP LaserJet na adrese

http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/

environment/productdata/index.html/

.

CSWW

Bezpečnostní list materiálů

145

background image

146

Dodatek B Informace o směrnicích a předpisech

CSWW

background image

C