HP LaserJet 1320 Printer series - Další zdroje informací

background image

Další zdroje informací

Více informací o následujících ekologických programech HP najdete na stránce

http://www.hp.com/go/environment/

.

List profilu vlivu na životní prostředí pro tento a mnoho příbuzných produktů společnosti
HP

Odpovědnost společnosti HP za životní prostředí

Systém kontroly životního prostředí společnosti HP

Program navrácení a recyklace použitých produktů HP

bezpečnostní listy materiálů.

144

Dodatek B Informace o směrnicích a předpisech

CSWW