HP LaserJet 1320 Printer series - Informace o Programu navrácení pomocného materiálu do společnosti HP a recyklace

background image

Informace o Programu navrácení pomocného materiálu do
společnosti HP a recyklace

Od roku 1990 bylo díky programu recyklace kazet toneru HP shromážděno mnoho miliónů
použitých tiskových kazet, které by jinak byly vyvezeny na skládky po celém světě. Tiskové
kazety HP LaserJet a spotřební materiál jsou shromažďovány a hromadně odesílány našim
partnerům, kteří tiskovou kazetu rozeberou. Po provedení důkladné kontroly kvality se určí
díly, které lze použít do nových tiskových kazet. Zbývající materiál je oddělen a přeměněn
na suroviny, které se v dalších průmyslových oblastech používají pro výrobu různých
užitečných produktů.

Recyklace v USA

Z důvodu ochrany životního prostředí, kterou je třeba zajistit v rámci procesu vrácení
použitých tiskových kazet a spotřebních materiálů, společnost Hewlett Packard doporučuje
hromadné zásilky. Zabalte dvě nebo více tiskových kazet a použijte jednu předplacenou
nálepku s předtištěnou adresou, která je součástí balíku. Více informací v USA získáte na
čísle (800) 340-2445 nebo na stránkách týkajících se spotřebních materiálů pro tiskárny
HP LaserJet na adrese

http://www.hp.com/recycle

.

Recyklace mimo USA

Zákazníci v jiných zemích/oblastech než USA mohou získat další informace o dostupnosti
Programu recyklace spotřebních materiálů společnosti HP od místního zástupce společnosti
HP nebo na adrese

http://www.hp.com/recycle

.