HP LaserJet 1320 Printer series - Plasty

background image

Plasty

Plastové díly nad 25 gramů jsou označeny podle mezinárodních norem, které zvyšují
možnosti identifikace plastů pro účely recyklace na konci životnosti produktu.

142

Dodatek B Informace o směrnicích a předpisech

CSWW