HP LaserJet 1320 Printer series - Prohlášení o shodě

background image

Prohlášení o shodě

Prohlášení o shodě
podle směrnice 22 normy ISO/IEC a EN 45014

Název výrobce:

Hewlett-Packard Company

Adresa výrobce:

11311 Chinden Boulevard
Boise, Idaho 83714-1021, USA

prohlašuje, že výrobek

Název výrobku:

HP LaserJet 1160

Kontrolní číslo modelu

3

:

BOISB-0402-02

Doplňky výrobku:

VŠECHNY

vyhovuje těmto technickým údajům:

Bezpečnost:

IEC 60950:1999 / EN 60950:2000
IEC 60825-1:1993 +A1:1997 +A2:2001 / EN 60825-1:1994 +A11:1996 +A2:2001 (výrobek třídy 1 Laser/LED)
GB4943-2001

EMC:

CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 třída B

1)

EN 61000-2-3:2000
EN 61000-3-3:1995 / A1
EN 55024:1998
FCC Název 47 CFR, díl 15, třída B

2)

/ ICES-003, 3. vydání

GB9254-1998, GB17625.1-1998 / CNS13438

Doplňující informace:

Výrobek splňuje požadavky následující EMC směrnice 89/336/EEC a směrnice pro nízkonapěťová zařízení 73/23/EEC a má odpovídající
označení CE.

1) Výrobek byl testován v běžné konfiguraci s osobními počítači značky Hewlett-Packard.

2) Zařízení odpovídá požadavkům FCC, část 15. Výrobek může být provozován na základě těchto dvou podmínek: (1)zařízení nesmí
způsobovat škodlivé rušení; (2) musí akceptovat přijímané rušení včetně takového, které může způsobit nežádoucí změny provozu.

3) Z regulačních důvodů je tomuto výrobku přiřazeno kontrolní číslo modelu. Toto číslo by nemělo být zaměňováno s názvem produktu ani
číslem výrobku.

Boise, Idaho 83714, USA

30. dubna 2004

Potřebujete-li získat informace POUZE o směrnicích:

Kontakt v Austrálii:

Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd., 31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130, Australia

Kontakt v Evropě:

Místní prodejna a servisní středisko společnosti Hewlett-Packard nebo Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-
TRE / Standards Europe, Herrenberger Straße 140, Böblingen, D-71034, Germany (FAX: +49-7031-14-3143)

Kontakt v USA:

Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015,
USA (Tel: 208-396-6000)

138

Dodatek B Informace o směrnicích a předpisech

CSWW

background image

Prohlášení o shodě
podle směrnice 22 normy ISO/IEC a EN 45014

Název výrobce:

Hewlett-Packard Company

Adresa výrobce:

11311 Chinden Boulevard
Boise, Idaho 83714-1021, USA

prohlašuje, že výrobek

Název výrobku

4)

:

HP LaserJet 1320, HP LaserJet 1320n, HP LaserJet 1320tn/HP LaserJet 1320nw

Kontrolní číslo modelu

3

:

BOISB-0402-00/BOISB-0402-01
Zahrnuje
Q5931A - Volitelný vstupní zásobník na 250 listů

Doplňky výrobku:

VŠECHNY

vyhovuje těmto technickým údajům:

Bezpečnost:

IEC 60950:1999 / EN 60950:2000
IEC 60825-1:1993 +A1:1997 +A2:2001 / EN 60825-1:1994 +A11:1996 +A2:2001 (výrobek třídy 1 Laser/LED)
GB4943-2001

EMC:

CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 třída B

1)

EN 61000-2-3:2000
EN 61000-3-3:1995 / A1
EN 55024:1998
FCC Název 47 CFR, díl 15, třída B

2)

) / ICES-003, 3. vydání

GB9254-1998, GB17625.1-1998 / CNS13438

Doplňující informace:

Výrobek splňuje požadavky následující EMC směrnice 89/336/EEC a směrnice pro nízkonapěťová zařízení 73/23/EEC a má odpovídající
označení CE.

1)Výrobek byl testován v běžné konfiguraci s osobními počítači značky Hewlett-Packard.

2)Zařízení odpovídá požadavkům FCC, část 15. Výrobek může být provozován na základě těchto dvou podmínek: (1)zařízení nesmí
způsobovat škodlivé rušení; (2) musí akceptovat přijímané rušení včetně takového, které může způsobit nežádoucí změny provozu.

3) Z regulačních důvodů je tomuto výrobku přiřazeno kontrolní číslo modelu. Toto číslo by nemělo být zaměňováno s názvem produktu ani
číslem výrobku.

4) Informace o směrnicích a splnění požadavků na radiový modul pro tiskárnu HP LaserJet 1320nw (Kontrolní číslo modelu: BOISB-0402-01)
jsou uvedeny v uživatelské příručce bezdrátového připojení produktu.

Boise, Idaho 83714, USA

30. dubna 2004

Potřebujete-li získat informace POUZE o směrnicích:

Kontakt v Austrálii:

Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd., 31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130, Australia

Kontakt v Evropě:

Místní prodejna a servisní středisko společnosti Hewlett-Packard nebo Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-
TRE / Standards Europe, Herrenberger Straße 140, Böblingen, D-71034, Germany (FAX: +49-7031-14-3143)

Kontakt v USA:

Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015,
USA (Tel: 208-396-6000)

CSWW

Prohlášení o shodě

139