HP LaserJet 1320 Printer series - Prohlášení o bezpečnosti laserového zařízení

background image

Prohlášení o bezpečnosti laserového zařízení

Centrum pro zařízení a radiologické zdraví (CDRH) amerického úřadu pro potraviny a léky
stanovilo požadavky pro zařízení produkující laserové paprsky vyrobené po 1. srpnu 1976.
Shoda se vyžaduje u zařízení prodávaných ve Spojených státech. Podle zákona o kontrole
zdraví a bezpečnosti v případě radiace z roku 1968 je tiskárna v rámci normy na intenzitu
záření amerického ministerstva zdravotnictví (DHHS) klasifikována jako zařízení produkující
laserové záření třídy 1.

Protože je radiace vyzařovaná uvnitř tiskárny zcela odstíněna ochrannými kryty a vnějším
krytem, není možné, aby laserový paprsek unikl v jakémkoli okamžiku při běžném
uživatelském provozu.

VAROVÁNÍ!

Použití ovládacích prvků, přizpůsobení nebo provádění postupů, které jsou odlišné od
postupů v této uživatelské příručce, může vést k vystavení vlivu nebezpečného záření.