HP LaserJet 1320 Printer series - Soulad s předpisy FCC

background image

Soulad s předpisy FCC

Toto zařízení bylo testováno podle požadavků na digitální zařízení třídy B, jejichž limity
splňuje v rámci předpisů FCC, část 15. Tato omezení zabezpečují odpovídající ochranu před
škodlivým rušením při umístění v obytných prostorách. Toto zařízení produkuje, využívá a
může vyzařovat vysokofrekvenční energii. Pokud instalace a užívání není provedeno podle
pokynů, může zařízení být příčinou rušení rádiového spojení. Neexistuje však záruka, že se
v konkrétní instalaci neobjeví rušení. Způsobuje-li toto zařízení rušení rádiového a
televizního příjmu, což lze určit zapnutím nebo vypnutím zařízení, doporučujeme uživateli,
aby se pokusil opravit rušení pomocí jednoho nebo více následujících kroků:

Změnit orientaci nebo umístění přijímací antény.

Zvětšit vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.

Připojit zařízení do zásuvky v jiném obvodu, než ve kterém je připojen přijímač.

Kontaktovat prodejce nebo kvalifikovaného servisního technika pro opravy
radiopřijímačů nebo televizních přijímačů.

Poznámka

Jakékoli změny nebo úpravy tiskárny, které nejsou výslovně povoleny společností Hewlett-
Packard, mohou způsobit neplatnost oprávnění uživatele provozovat tohoto zařízení.

Používaný stíněný kabel rozhraní musí odpovídat limitům třídy B v rámci předpisů FCC, část
15.

CSWW

Soulad s předpisy FCC

137