HP LaserJet 1320 Printer series - Instalace paměťového modulu DIMM (pouze tiskárna HP LaserJet 1320 series)

background image

Instalace paměťového modulu DIMM (pouze tiskárna
HP LaserJet 1320 series)

Přidáte-li do tiskárny HP LaserJet 1320 series paměť (pouze RAM), můžete tisknout
složitější tiskové úlohy.

Při instalaci paměti DIMM postupujte podle následujících pokynů:

UPOZORNĚNÍ

Při práci s modulem DIMM noste uzemněné antistatické zařízení, jinak by se modul DIMM
mohl poškodit. Před kontaktem s modulem DIMM se dotkněte tiskárny nebo uzemněného
kovového povrchu.

1. Vypněte hlavní vypínač a odpojte všechny kabely od tiskárny.

2. Otevřete dvířka tiskové kazety. Panel na levé straně otevřete jemným tahem směrem

ven.

CSWW

Moduly DIMM (paměť nebo písma)

159

background image

3. Vyhledejte slot DIMM. Vačkové západky umístěné nahoře a dole by se měly otáčet ven.

4. Uchopte modul paměti DIMM za horní hranu a vyjměte jej z antistatického obalu.

5. Umístěte modul DIMM na pravou stranu desky obvodů. Zlaté kontakty by měly směřovat

doleva a výřezy by měly být vlevo nahoře a vlevo uprostřed.

160

Dodatek D Příslušenství a součásti HP

CSWW

background image

6. Modul paměti DIMM opatrně zatlačte do slotu a zkontrolujte, zda je umístěn rovně a zda

je celý zasunutý dovnitř. Vačkové západky umístěné nahoře a dole by se měly otáčet
dovnitř. Vačkové západky přichytíte na místo tak, že úchytky přitiskněte k sobě.

7. Zavřete levý boční panel a dvířka tiskové kazety.

8. Znovu zapojte tiskárnu a zapněte hlavní vypínač.

CSWW

Moduly DIMM (paměť nebo písma)

161