HP LaserJet 1320 Printer series - Odstranění paměti DIMM

background image

Odstranění paměti DIMM

Při odstranění paměti DIMM postupujte podle následujících pokynů:

UPOZORNĚNÍ

Při práci s modulem DIMM noste uzemněné antistatické zařízení, jinak by se modul DIMM
mohl poškodit. Před kontaktem s modulem DIMM se dotkněte tiskárny nebo uzemněného
kovového povrchu.

1. Vypněte hlavní vypínač a vytáhněte kabel tiskárny ze zásuvky.

2. Otevřete dvířka tiskové kazety. Panel na levé straně otevřete jemným tahem směrem

ven.

162

Dodatek D Příslušenství a součásti HP

CSWW

background image

3. Vačkové západky otevřete tak, že je rozevřete směrem ven.

4. Uchopte modul paměti DIMM za hranu, jemně táhněte přímo ven a vyjměte jej tiskárny.

Poznámka

Moduly paměti DIMM uchovávejte v antistatickém obalu.

5. Zavřete levý boční panel a dvířka tiskové kazety.

CSWW

Moduly DIMM (paměť nebo písma)

163

background image

6. Znovu zapojte všechny kabely do tiskárny a zapněte hlavní vypínač.

164

Dodatek D Příslušenství a součásti HP

CSWW

background image

E