HP LaserJet 1320 Printer series - Test instalace paměti DIMM

background image

Test instalace paměti DIMM

Instalaci paměti DIMM otestujete tak, že vytisknete konfigurační stránku a zkontrolujete
položku Total Memory (Celková paměť) uvedenou na této stránce. Viz

Stránky s

informacemi o tiskárně

, kde najdete další informace.

Pokud všechny indikátory na ovládacím panelu blikají, instalace modulu DIMM byla
neúspěšná. Vyjměte modul DIMM a znovu jej nainstalujte.