HP LaserJet 1320 Printer series - Objednávání spotřebního materiálu a příslušenství

background image

Objednávání spotřebního materiálu a příslušenství

Pomocí doplňkového příslušenství a spotřebního materiálu lze vylepšit možnosti tiskárny.
Používejte příslušenství a další potřeby, které jsou navrženy konkrétně pro tiskárnu
HP LaserJet 1160 a HP LaserJet 1320 a které zajistí optimální výkon.

Tiskárna HP LaserJet 1320 series je vybavena funkcí Smart Printing Supplies. Pokud
přidržením tlačítka

P

OKRAČOVAT

po dobu 5 sekund vytisknete konfigurační stránku, po této

konfigurační stránce se vytiskne stránka stavu spotřebního materiálu. Stránka stavu
spotřebního materiálu obsahuje informace o zbývajícím množství toneru v tiskové kazetě,
čísla částí pro objednávání spotřebního materiálu a informaci, zda je nainstalovaná tisková
kazeta originálním spotřebním zbožím společnosti HP.

Informace o objednávkách

Položka

Popis nebo použití

Objednací číslo

Spotřební materiál

Víceúčelový papír HP

Značkový papír HP
pro nejrůznější použití
(1 krabice obsahuje
10 balení po
500 listech). Vzorek
objednáte v USA na
telefonním
čísle 1-800-471-4701.

HPM1120

Papír HP LaserJet

Značkový papír
Premium HP pro
použití v tiskárnách
HP LaserJet (1 krabice
obsahuje 10 balení po
500 listech). Vzorek
objednáte v USA na
telefonním
čísle 1-800-471-4701.

HPJ1124

Průhledná fólie
HP LaserJet

Značková průhledná
fólie pro
monochromatické
tiskárny HP LaserJet.

92296T (letter)

92296U (A4)

Tisková kazeta pro
tiskárnu
HP LaserJet 1160

Tisková kazeta
UltraPrecise

Náhradní tisková
kazeta pro tiskárnu
HP LaserJet 1160.

Q5949A (kazeta na 2
500 stran)

Tiskové kazety pro
tiskárnu
HP LaserJet 1320
series.

Tiskové kazety
UltraPrecise

Náhradní tiskové
kazety pro tiskárnu
HP LaserJet 1320
series.

Q5949A (kazeta na 2
500 stran

Q5949X (kazeta na
6 000 stran)

Doplňková
dokumentace

HP LaserJet family
print media guide
(Příručka pro tisková
média pro zařízení HP
LaserJet)

Průvodce použitím
papíru a dalších
tiskových médií
v tiskárnách
HP LaserJet

5963-7863

Poznámka

Tento dokument je k
dispozici ke stažení na
adrese

http://www.hp.com/
support/ljpaperguide/

.

152

Dodatek D Příslušenství a součásti HP

CSWW

background image

Položka

Popis nebo použití

Objednací číslo

Náhradní díly

Podávací válec médií

Používá se
k zachycení média ze
vstupního zásobníku
papíru a průchodu
mechanismem tiskárny.

RL1-0540-000

Vstupní zásobník

Používá se ke
vkládání médií pro
tiskárnu.

RM1-1292-000 (LJ1320)

Oddělovací podložka
tiskárny

Používá se pro
zamezení podávání
více listů do dráhy
tiskárny.

RM1-1298-000

Příslušenství

Podavač papíru na
250 listů (Zásobník 3)

Jedná se o
příslušenství k tiskárně
HP LaserJet 1320
series. Představuje
doplňkový vstupní
zásobník na 250 listů.

Q5931A

Informace o objednávkách (pokračování)

CSWW

Objednávání spotřebního materiálu a příslušenství

153

RM1-1322-000 (LJ1160)