HP LaserJet 1320 Printer series - Skladování tiskových kazet

background image

Skladování tiskových kazet

Nevyjímejte tiskovou kazetu z obalu dříve, než budete připraveni ji použít.

UPOZORNĚNÍ

Aby se zabránilo poškození tiskové kazety, snažte se ji co nejméně vystavovat přímému
světlu.

Některá balení tiskových kazet HP LaserJet jsou označena alfanumerickým kódem data.
Tento kód reprezentuje 30-měsíční období od data výroby a usnadňuje správu skladů zásob
mezi společností HP jejími prodejci. Neslouží jako indikátor trvanlivosti toneru ani se žádným
způsobem nevztahuje na záruční podmínky.