HP LaserJet 1320 Printer series - Výměna tiskové kazety

background image

Výměna tiskové kazety

1. Otevřete dvířka tiskové kazety a vyjměte starou tiskovou kazetu. Viz informace o

recyklaci uvnitř balení tiskové kazety.

UPOZORNĚNÍ

Poškození tiskové kazety předejdete tím, že ji nebudete vystavovat světlu. Zakryjte ji listem
papíru.

2. Vyjměte novou tiskovou kazetu z obalu.

3. Ohněte úchytku na levé straně kazety tak, aby se odlomila.

4. Zatáhněte za úchytku a odstraňte z kazety celou pásku. Úchytku dejte do krabice od

tiskové kazety a odešlete je k recyklaci.

CSWW

Použití tiskových kazet HP

157

background image

5. Jemným protřepáním ze zepředu dozadu rovnoměrně rozptylte toner uvnitř kazety.

6. Zasuňte tiskovou kazetu do tiskárny a přesvědčte se, zda je kazeta ve správné poloze.

Zavřete dvířka tiskové kazety.

UPOZORNĚNÍ

Pokud se vám toner dostane na oblečení, oprašte jej suchým hadříkem a oblečení vyperte
ve studené vodě. Horká voda zapouští toner do látky.

158

Dodatek D Příslušenství a součásti HP

CSWW