HP LaserJet 1320 Printer series - Zásady společnosti HP týkající se tiskových kazet od jiných výrobců

background image

Zásady společnosti HP týkající se tiskových kazet od jiných
výrobců

Společnost Hewlett-Packard nedoporučuje používání nových, doplněných nebo
repasovaných tiskových kazet od jiných výrobců. Protože se nejedná o výrobky HP,
společnost Hewlett-Packard nemá vliv na jejich konstrukci ani nemůže kontrolovat jejich
kvalitu. Servis nebo opravy zapříčiněné používáním tiskových kazet od jiných výrobců
nebudou zahrnuty do záruky na tiskárnu.

Poznámka

Záruka se nevztahuje na závady způsobené softwarem, rozhraním nebo díly dodanými
jinými výrobci než společností Hewlett-Packard.