HP LaserJet 1320 Printer series - Připojení k síti

background image

Připojení k síti

Připojte jeden konec síťového kabelu do síťového konektoru a druhý konec k síti. Ovladač
tiskárny musí být nainstalován na všech počítačích připojených k síti.

Poznámka

Následující postup je určen pouze pro tiskárny HP LaserJet 1320n, HP LaserJet 1320tn a
HP LaserJet 1320nw.

Před provedením následujících kroků musí být k dispozici funkční síť Ethernet.

Připojte tiskárnu k síti

Při připojení tiskárny HP LaserJet 1320n, HP LaserJet 1320tn nebo HP LaserJet 1320nw ke
klasické síti jsou potřeba následující součásti:

Funkční klasická síť

Kabel CAT-5 Ethernet

Při připojení tiskárny k síti proveďte tyto kroky:

1. Připojte kabel CAT-5 Ethernet k dostupnému portu routeru nebo rozbočovače sítě

Ethernet.

2. Připojte kabel Ethernet k portu Ethernet na zadní straně tiskárny.

3. Zkontrolujte, zda se rozsvítil jeden ze síťových indikátorů (10 nebo 100) na síťovém

portu umístěném na zadní části tiskárny.

Poznámka

Aktivace a zpřístupnění síťových nastavení tiskárny může určitou dobu trvat. Pokud se
žádná síťová kontrolka nerozsvítí, viz

Řešení potíží s nastavením klasické sítě

4. Vytiskněte konfigurační stránku sítě. Další informace naleznete v části

Konfigurační

stránka sítě

.

Instalujte software tiskárny

1. Zavřete všechny aplikace.

2. Vložte instalační disk CD softwaru do jednotky CD-ROM počítače. Zobrazí se úvodní

obrazovka.

CSWW

Připojení k síti

25

background image

3. Klepněte na tlačítko Další a postupujte pokyny instalačního programu pro kontrolu a

přípravu systému a instalujte ovladače, vestavěné moduly a software.

Tento proces může trvat několik minut.

Vytiskněte konfigurační stránku sítě

Pokud je tiskárna ve stavu Připravena, podržte stisknuté tlačítko

P

OKRAČOVAT

po dobu

5 sekund. Automaticky se vytiskne konfigurační stránka sítě s konfigurační stránkou tiskárny.

Poznámka

Chcete-li resetovat síťovou kartu, vypněte tiskárnu a podržte stisknuté tlačítko Reset na
zadní straně tiskárny. Držte tlačítko Reset stisknuté, zapněte tiskárnu a nadále držte tlačítko
Reset stisknuté, dokud tiskárna nebude ve stavu Připravena.

26

Kapitola 2 Připojení tiskárny

CSWW